שמחת החתונה משפחת קרשנבוים - פילטשיק - גרענדאש
כ"א שבט תשפ"ד