שמחת הבר מצוה לבית סטולין קארלין - ד'זיקוב
כ"ט תמוז תשפ"ב בחצר הקודש